SSLO-mobil

Valberedningens preliminära förslag till nominering, SSLOs styrelse 2021

Nu har du som medlem i SSLO möjlighet att till styrelsen nominera ytterligare kandidater.
Ditt förslag  ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar

Ditt förslag skickas till  info@sslo-riesen.se

Nomineringen avslutas den 15 december