Styrelse

Ordförande

Marie Broholmer

 


 

Vice ordförande

Tina Johansson

Sekreterare

Heidi Karlander

Kassör

Birgitta Wasserman

Ledamot

Jenny Dahlström
 

Ledamot
Kerstin Macke Eriksson

Ledamot
Vakant

Suppleant

Annkatrin Vicente

Suppleant

Lena Linder

Revisor ordinarie

Lena Källman
Lisa Björke
 

Valberedning

Katharina Ångström-Isacsson                 
Cathrine Löfgren

SSLO

Organisationsnummer: 802460-0044

Plusgiro: 179 74 21-3
Säte: Stockholm

E-postadress: info@sslo-riesen.se