• Domarbeskrivning

Presentation av domare till utställning 15 september
Charlotte Orre 
 

En kort presentation av Charlotte, eller ”Chottis” som vi är vana att kalla henne. För er som inte vet var Chottis med och grundade lokalområdet Stor-Stockholm/SSLO. Nu återvänder Chottis till sina gamla trakter som exteriördomare.

Sin exteriördomarauktorisation fick Chottis 2010 då hon var klar med de raser som ingick i hennes grundutbildning, vilket är samtiga av SSPKs raser. Efter att ha dömt samtliga raser samt innehaft auktorisationen minst ett år kan sedan vidareutbildning ske på fler raser. Naturligt för Chottis var då att ansöka om vidareutbildning på riesenschnauzer, vilket vår klubb samt SBK biföll. Efter examination på My Dog i januari i år är då Chottis även är auktoriserad att döma riesenschnauzer.

Snabbt skickade klubben då en inbjudan till Chottis att döma vid rasspecialen i Botkyrka!

Chottis är uppvuxen med hund och så småningom införskaffades den första riesenschnauzern. Denna följdes senare av ”Guinness”, Hassan Hills Hugo Boss, som meriterades högt både exteriört och arbetsmässigt. Efter en tid föddes några riesenkullar med kennelnamnet Chottans. Så småningom tog dvärgschnauzer över och idag har Chottis både svart/silver och vit dvärgschnauzer.

Till vardags driver Chottis ett trim, håller trimkurser samt handlerkurser.


Presentationen skriven av Brith Andersson